Vårt miljöarbete

Hotellet har varit stängt i ett antal år men den 26 februari 2023 slog vi åter upp dörrarna till Storlien Högfjällshotell. Vi jobbar för att göra hotellet mer klimat- och miljövänligt, ett spännande och långsiktigt arbete som vi är i uppstartsfasen av.

Just nu pågår ett omfattande renoveringsarbete som bidrar till minskad energi- och vattenanvändning samt klimatpåverkan. Vi vill vara med och göra fjällen till en fortsatt vacker plats för alla att njuta av. Tipsa oss gärna om hur vi kan bli bättre!

• Vi använder Svanenmärkta städ- och tvättartiklar.
• Vi använder inte engångsartiklar i daglig servering.
• Handdukar byts vid önskemål - max tre gånger i veckan.
• Vi har vegetarisk mat på menyn och all fisk som serveras kommer lokalt ifrån.
• Vi arbetar aktivt för att minska mängden matsvinn, bland annat genom att paketera buffémat som blir över till lunchlådor för personal under vinterhalvåret.
• Delar av vår frukostbuffé är ekologisk. Vi vill öka mängden ekologiska produkter under året.
• Vi källsorterar.
• Hotellet värms upp med bergvärme kompletterat med el.
• Vi använder enbart förnybar el.

Vi gör redan mycket men vi kan bli ännu bättre. Vår verksamhet är nystartad men hotellbyggnaden har nästan 100 år på nacken. Det närmsta året kartlägger vi vilka åtgärder som är viktigast att göra för att bedriva en ännu mer klimatsmart och hållbar hotell- och konferensanläggning.

Åtgärder för minskad energianvändning
Alla fönster på hotellet byts ut till nya klimatsmarta fönster med isolerglas. Ungefär 50 % av alla fönster är utbytta och målet är att resterande fönster ska vara ersatta inom två år.

Ungefär 30-40 % av all ventilation har bytts ut sedan renoveringen påbörjades i höstas. Hela hotellets ventilationssystem ska bytas ut till ett modernt system med värmeåtervinning.

Poolen värms sedan våren upp med bergvärme istället för el.

Vattenreducerande åtgärder
Inredningen i badrummen byts ut allteftersom med vattensnåla blandare och toaletter. 70 av 210 badrum har nu uppdaterad inredning och övriga badrum planeras att renoveras inom de närmsta två åren.

Uppvärming
Uppvärmning sker med bergvärme, som installerades 2007, kompletterat med el.

Elförbrukning
All el vi använder är förnybar och följs upp genom att mäta kWh per kvadratmeter och gästnatt.